Povpraševanje

Za oddajo povpraševanja izpolnite spodnji obrazec in prejeli boste odgovor na vaš e-naslov!
Povpraševanje


Politika kakovosti in varnosti ter zavezanost vodstva družbe BIO-SAD d.o.o

Politika vodenja kakovosti v podjetju BIO-SAD temelji na naslednjih načelih :

 • zagotavljanje primernega delovnega okolja za vse zaposlene;
 • stalen nivo visoke kakovosti naših izdelkov in storitev, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ter konkurenčne cene so ključni tržni elementi s katerimi želimo zadovoljiti in preseči pričakovanja naših naročnikov;
 • ustvarjanje dolgoročnih partnerskih odnosov z dobavitelji in naročniki - odjemalci;
 • zastavljeno kakovost izdelkov (storitev) skušamo doseči s hkratno optimizacijo stroškov;
 • politika vodenja kakovosti je sestavni del poslovne politike v podjetju, katera je usmerjena k stalnem izboljševanju kakovosti v celotnem procesu poslovanja podjetja;
 • visoko kulturo varnosti živil in zavest zaposlenih, ki vodi k stalnemu izboljševanju kakovosti, proaktivnem in preventivnem delovanju, želimo doseči in izgraditi z osebnimi vzgledi, kulturo vodenja in motiviranja ter stalno skrbjo za učinkovito informiranje in usposabljanje;
 • kakovost in varnost proizvodov zagotavljamo v vseh fazah poslovnega procesa od razvoja, do prodaje. Zagotavljanje kakovosti in varnosti proizvodov je naloga vseh zaposlenih, vsak delavec je odgovoren za kakovost svojega dela;
 • delujemo skladno z veljavno evropsko in nacionalno zakonodajo. Naši postopki v proizvodnji in delovnem okolju dosledno upoštevajo vse relevantne zakonske predpise, vezane na zagotavljanje varnosti živil;
 • ne uporabljamo gensko spremenjenih surovin oz. živil;
 • skrb za zdravje ljudi, njihova varnost, ohranitev okolja in zagotavljanje čim višje ravni kakovosti življenja nasploh je naša temeljna naloga.

Zavezanost vodstva

 • Za doseganje poslanstva in vizije družbe morajo biti poslovni procesi v naši družbi usklajeni, pregledni in funkcionalni, kar bomo dosegli s stalnimi izboljšavami v skladu s standardom IFS food in ISO 9001:2015.
 • Skladno z visoko kakovostjo želimo zagotavljati tudi varnost naših proizvodov. To dosegamo z visoko kulturo varnosti živil v podjetju in izvajanjem sistema HACCP, ki identificira, ocenjuje in kontrolira tveganja, ki so pomembna za varnost potrošnikov.
 • Kakovost in varnost naših proizvodov, kot pomembni vrednoti družbe, sta z uvedbo sistema IFS in HACCP vtkana v vse naše proizvodne procese, proizvode in celotno poslovanje.
 • Vodstvo podjetja se je odločilo za uvedbo in vzdrževanje sistemov kakovosti in varnosti tudi z vidika povečanje konkurenčne sposobnosti družbe, znižanja stroškov in boljšega izkoriščanja obstoječih virov.
 • Dvigovanje ravni kakovosti in varnosti proizvodov, ter zniževanje stroškov je naloga vseh zaposlenih. Ustrezno izobraževanje zaposlenih na vseh ravneh dela in vodenja ima pomemben vpliv na učinkovito izvajanje sistemov kakovosti in varnosti, ter na uspešnost celotnega poslovanja.
 • Vodstvo družbe je odgovorno za delovanje in vzdrževanje sistema kakovosti in varnosti. Določa politiko in poslovne cilje, zagotavlja potrebne vire in nadzira njihovo izvajanje
Direktor družbe: Andrej Černčič
Datum: September 2021
Ali se zanimate za naše produkte?